SLUŽBY

zákazkové služby

V TPG EXPRESS sme hrdí na to, že našim klientom môžeme v rámci kompletného riešenia poskytnúť colné zastúpenie pri dovoze, vývoze a tranzite.
Naši odborníci sú držiteľmi licencií na colné zastupovanie a pravidelne informujú o najnovších zmenách.

Počas fázy dovozu overujeme súlad nákladu a organizujeme všetky potrebné papiere, aby sme zabezpečili, že tovar je v súlade s normami a nariadeniami Európskej únie.

Naši ZÁKAZNÍCI majú prístup k nasledujúcim službám:

  • Colná mediácia počas exportného procesu
  • Colné konzultácie
  • Organizácia veterinárnych, fytosanitárnych prehliadok
  • Colné zastupovanie
  • Poskytovanie záruk pri colníctve
  • Organizácia tovaru podľa tarifných kategórií
  • Poskytovanie výkazov Intrastat
  • Fiškálne zastupovanie
  • Poskytovanie dokumentácie deklarácie nákladu

Objavte celú našu ponuku prepravných služieb